ΣΠΟΥΔΑΣΤΙΚΟ ΕΤΟΣ

Έναρξη: αρχές Οκτωβρίου

Λήξη: τέλη Ιουνίου.

Το πρόγραμμα ακολουθεί τις αργίες του Υπουργείου Παιδείας (Χριστούγεννα, Πάσχα, Εθνικές εορτές κ.λ.π.)

ΣΠΟΥΔΕΣ

Τα μαθήματα διενεργούνται από τις 15.00 έως τις 23.00. Η διάρκεια των σπουδών είναι τριετής και οι εξετάσεις δίδονται ενώπιον επιτροπής του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού.

ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ

Μετά την ολοκλήρωση του 1ου έτους, οι σπουδαστές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία (απαλλαγή από την καταβολή διδάκτρων διάρκειας ενός έτους), κατόπιν αποφάσεως του συμβουλίου των καθηγητών.